Salaris Online – een gestructureerde en overzichtelijke salarisadministratie

Salaris Online is gebruiksvriendelijk, optimaal beveiligd en biedt u de mogelijkheid om op een efficiënte wijze uw salarisadministratie te voeren voor nu en in de toekomst.

Voordelen:
– gestructureerde aanlevering van gegevens
– alle informatie ook online beschikbaar
– u heeft geen software nodig en kunt altijd gegevens inzien en wijzigen
– toegang tot het digitale archief (o.a. salarisstroken, arbeidscontracten)
– volledige ondersteuning van het loonaangifteproces
– geen onderhoudskosten voor uw salarispakket
– u bepaalt zelf of wij inzage hebben in vertrouwelijke stukken die betrekking hebben op uw werknemers
– geen bewaking meer van bedrijfstakgebonden premiepercentages
– helpdesk en arbeidsrechterlijke ondersteuning tegen uurtarief
– productverkoop van de meest actuele standaardovereenkomsten, zoals arbeidsovereenkomsten / beëindigingsovereenkomsten etc.

Pakketkeuze/-inhoud
Module basis: in deze module heeft u de beschikking over Salaris Online Documentenarchief en Salaris Online Meldingen. Tevens kunt u per werknemer een stamkaart uitprinten met alle relevante informatie. U voert periodiek de betreffende mutaties (bijv. gewerkte dagen/uren of overuren) middels Salaris Online in, overige mutaties zoals wijzigingen dienstverbanden etc. blijft u per email aan ons doorgeven en zullen wij handmatig verwerken.
Module basis+: deze module is gelijk aan Module basis met als extra optie het geheel zelfstandig opvoeren van werknemers, aanpassen van werknemersgegevens zoals het salaris, bankrekeningnummer, adresgegevens etc.
Module optimaal: deze module is gelijk aan Module basis+, daarnaast heeft u de beschikking over Salaris Online Loonaangifte en Salaris Online Proforma. Deze module is bedoeld voor de opgeleide salarisadministrateur, geheel zelfstandig kunnen de salarismutaties ingevoerd worden en salarisstroken, journaalposten, loonaangiftes etc. verwerkt worden.

Het abonnement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Opzegging van het abonnement moet twee maanden voor de laatste verwerking met Salaris Online worden kortgesloten met uw relatiebeheerder.

Prijs
Prijzen fluctueren van € 17,50 tot € 50,00 per maand. Dit is afhankelijk van de gekozen module en het aantal werknemers. Eén en ander is maatwerk, dat we samen met u vaststellen in een persoonlijk gesprek.

Salaris Online
Met Salaris Online biedt de Veluwse Associatie een product dat u als ondernemer ondersteund op het gebied van salarisverwerking- en vraagstukken. Veel extra handelingen die tot nu toe met de salarisadministratie gepaard gingen behoren tot het verleden. Uw salarisadministratie zal correct, tijdig en betrouwbaar worden geregeld. Daarnaast hoeft u niet te investeren in hardware en onderhoud van software. Deze zaken regelt de Veluwse Associatie voor u.

Eenvoud en volledigheid
Met Salaris Online kunt u via internet werknemersgegevens aanleveren, raadplegen en muteren. Gegevens zoals het invoeren van een nieuwe medewerker, het veranderen van adresgegevens, salarisgegevens, veranderingen in functie, gewerkte uren met de bijbehorende percentages en het uitdienst melden kunt u zelf regelen. Het bespaart u kosten. Nadat u alle gegevens via een druk op de knop naar ons heeft verzonden, worden ze in het salarispakket ingelezen. Binnen drie werkdagen worden de gecontroleerde salarisstroken digitaal aan u beschikbaar gesteld. Ook andere documenten kunnen wij na verwerking digitaal aan u ter beschikking stellen. Denkt u bijvoorbeeld aan loonbelastingverklaringen, jaaropgaven, journaalposten of betaalbestanden.

Minder fouten en meer duidelijkheid
Door de digitale aanlevering van gegevens, bestaat er minder kans op fouten; deze gegevens worden na toetsing automatisch ingevoerd in het systeem. De communicatie tussen u en ons wordt nog verder geoptimaliseerd doordat in Salaris Online de mogelijkheid voor elektronisch berichtenverkeer is opgenomen.

Beveiliging
Binnen Salaris Online is de beveiliging van alle gegevens uitstekend gewaarborgd. U werkt via internet op de server van de Veluwse Associatie. Deze server bevindt zich in een centraal beveiligde omgeving. Hier wordt gezorgd voor het beheer van uw personeelsgegevens. Verder kunnen uw gebruiksnaam en wachtwoord niet in verkeerde handen vallen, dankzij geavanceerde beveiligingstechnologie.

Salaris Online Documentenarchief
Alle aan u ter beschikking gestelde overzichten kunt u raadplegen via het documentenarchief. Hierbij kunt u denken aan salarisberekeningen, loonjournaalposten, verzamelloonstaten, betaaloverzichten, betaalbestanden etc. Daarnaast kunt u zelf ook documenten uploaden en beheren. U kunt hierbij denken aan de arbeidscontracten, (loonbelasting)verklaringen, kopie ID-bewijzen en andere specifieke werknemersgegevens.

Salaris Online Loonaangifte
Als ondernemer dient u op digitale wijze één gecombineerde loonaangifte in bij de Belastingdienst. Het berichtverkeer bevat veel vertrouwelijke gegevens en moet daarom goed beveiligd zijn. Dit gebeurt door het plaatsen van uw geregistreerde digitale handtekening. Met Salaris Online loonaangifte voldoet u aan alle eisen.

Salaris Online Proforma
Met Salaris Online Proforma kunt u onbeperkt proforma loonberekeningen maken zonder dat dit gevolg heeft voor de gegevens binnen Salaris Online.

Salaris Online Meldingen
De uitstekende signaleringsmogelijkheden zorgen ervoor dat u tijdig wordt geïnformeerd via mail over zaken die u belangrijk vindt. U bepaalt zelf welke signaleringen u wenst te ontvangen. Hierbij kunt u denken aan verjaardagen, in- en uitdiensttredingen, jubilea, afloop van de proeftijd, afloop van tijdelijke contracten, salarisperiodieken etc.